TOMASZZAK.EU Nasza Gmina AndrychÓw

WSPÓLNIE TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY ANDRYCHÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrychów! Już dwukrotnie otrzymałem od Was mandat zaufania do sprawowania zaszczytnego urzędu Burmistrza Andrychowa. Przez dwie kadencje starałem się sprostać powierzonemu mi zadaniu, czyniąc to z pełnym oddaniem wspólnej sprawie, jaką jest dobro naszej Gminy Andrychów. Kierowałem się zawsze zasadą, aby nie dzielić, a łączyć, dlatego wszystkich traktowałem jednakowo.

Ufam, że teraz przed wyborami samorządowymi Państwo uczciwie i bezstronnie ocenią zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach i jakie nadal dzieją się dziś na Waszych oczach. Nie przypisuję tylko sobie tych zasług, bo przecież wspólnie dokonaliśmy wielu dobrych i pożytecznych rzeczy, które służą ogółowi. Starałem się wsłuchiwać w Wasze głosy, realizować powierzone mi zadania i wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Bez zgody Mieszkańców i zaufania, jakim mnie obdarzyliście byłoby to niemożliwe.

Na niniejszej stronie oraz w specjalnym biuletynie, jaki oddaję w Wasze ręce pokazuję najważniejsze inwestycje i najlepsze projekty, jakie razem zrealizowaliśmy. Wiele z nich jest nadal w trakcie tworzenia – jak basen, rozbudowa komunikacji, naprawy dróg i budowa kolejnych, jak tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez budowę strefy aktywności gospodarczej, aby w Andrychowie nie zabrakło pracy dla nikogo.

Chcę nadal pracować dla Naszej Małej Ojczyzny i wierzę, że dobra passa dla Andrychowa trwać będzie przez następne lata. Ufam, że zaufacie mi po raz kolejny i dobrze oceniając moją pracę, znowu oddacie na mnie Wasz głos. Razem i z szacunkiem dla każdego - nawet jeśli jest między nami różnica zdań zawsze będziemy mogli osiągać porozumienie i zrobić więcej, niż w podziałach i jałowych sporach. Tylko w dialogu i kompromisach jest droga do sukcesu Andrychowa.

Tomasz Żak

 

NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA - TOMASZ ŻAK

Burmistrz Gminy Andrychów 2010- 2014, 2014-2018. Prawnik, ekonomista, menager

 

Panie Burmistrzu, dobiega końca kadencja 2014-2018, jak Pan ją ocenia, jako włodarz Gminy Andrychów?


Tomasz Żak: Niech liczby mówią same za siebie - proszę spojrzeć na poziom budżetu Gminy Andrychów. Osiem lat temu, gdy w pierwszej kadencji obejmowałem stanowisko burmistrza roczny budżet Andrychowa to było niecałe 100 milionów złotych. W tym roku mamy w kasie ponad 200 milionów, dwa razy więcej, niż osiem lat temu. Kiedyś inwestycje gminne to było kilkanaście milionów, a w tym roku to będzie ponad 55 milionów.


Z których inwestycji w tej kadencji jest Pan najbardziej zadowolony?

- Przede wszystkim z tych, które były realizacją oczekiwań mieszkańców. Proszę spojrzeć na nową andrychowską komunikację – dziś 70 procent jej pasażerów korzysta z przejazdów za darmo, wszyscy emeryci i młodzież szkolna. Reszta też jeździ taniej, niż dotychczas. Wiele osób zostawia dziś własne auta pod domami i korzysta z autobusów – i o to nam chodziło, o efekt środowiskowy. Ale oprócz nowej komunikacji mamy w gminie nowe, oszczędne oświetlenie, dziesiątki wyremontowanych dróg, nowe parkingi, doposażone szkoły, dwa nowe przedszkola, odnowione remizy i pozyskane auta strażackie, a jedna remiza - w Targanicach zupełnie nowa. Zmieniły się centra wsi, jak w Rzykach. Zagórniku i innych wsiach. Jestem przekonany, że mieszkańcy to widzą.

 

Dziś ocenia się samorząd pod kątem tego, jak duże pozyskał zewnętrzne, np. unijne dotacje. Ile pieniędzy wam udało się ściągnąć na te inwestycje?


- Chyba jeszcze nigdy nie było takiej sumy. To jest na dzień dzisiejszy 72 miliony złotych. Bez takiego wsparcia nie byłoby mowy otyluremontach dróg, nowej komunikacji, oświetleniu – nie tylko na drogach, ale też w szkołach, nie budowalibyśmy strefy aktywności gospodarczej, czy basenu.


Żeby ściągnąć tak duże pieniądze, trzeba mieć tzw. „wkład własny”. Potem, trzeba się z dotacji rozliczyć. Jak to wygląda?


- Zasada jest taka, że najpierw trzeba zainwestować, zbudować coś, zapłacić wszystkie rachunki, a potem – jeśli oczywiście ma się wcześniej przyznaną dotację – starać się o zwrot kosztów. Oto przykład: kupiliśmy nowe autobusy, jeżdżą od 1 stycznia, a do tego zbudowaliśmy zajezdnię, warsztat, dys- pozytornię. Gmina Andrychów wydała na to kilkanaście milionów złotych, a cały projekt komunikacyjny to około 20 mln. Urząd Marszałkowski przyznał nam 16.7 mln dotacji, ale wciąż tych pieniędzy nie ma na naszym koncie. Tymczasem trwają inne inwestycje, jak np. budowa strefy aktywności gospodarczej czy basenu. Płacimy rachunki i wciąż czekamy na przyznane fundusze. Nie można niczego przerwać w połowie drogi tylko dlatego, że są przeszkody biurokratyczne.

 

A krytycy mówią, że zadłużył Pan gminę, bo to już 50 mln. Jak by im Pan to wytłu- maczył to zadłużenie?

 

- Częściowo odpowiedzi już udzieliłem – otóż najpierw trzeba wydać, żeby potem dostać dotację. I te pieniądze trafią do Andrychowa. Dlatego czasem trzeba sięgnąć po kredyt, żeby potem duża dotacja tu trafiła, a okazja może się nie powtórzyć. Pamiętajmy, że teraz, w tych latach są rozdysponowywane największe unijne kwoty, w Małopolsce to ponad trzy miliardy złotych! Mamy w tym nie brać udziału? Poziom ewentualnego zadłużenia gminy obliczany jest według jej możliwości i wymaga opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poza tym czym innym jest 35 mln złotych długu (tak było osiem lat temu), gdy ma się 100-milionowy budżet (to 35 proc.), a co innego 50 mln przy 200 mln rocznego budżetu teraz (to 25 proc.). Andrychów jest wśród 300 gmin, na 2800 samorządów, które mają najlepsze w Polsce perspektywy rozwojowe i ustabilizowane finanse. To chyba coś mówi o naszej finansowej kondycji.


Kiedyś inwestycje gminne sięgały kilkunastu milionów, a w tym roku to będzie 55 milionów

Andrychów jest wśród 300 gmin w kraju, które mają najlepsze w Polsce perspektywy rozwojowe


Startuje Pan w wyborach, więc ma pan plany na następne pięć lat?


- Mamy 90 projektów gotowych do realizacji, to są kolejne drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, obiekty takie, jak hala sportowa wraz z obszarem dawnego stawu Anteckiego, rewitalizacja pałacu i Pańskiej Góry, a na to mamy już przyznane wielomilionowe dotacje. Budujemy basen, który będzie gotowy w przyszłym roku i mieszkania socjalne – cztery bloki przy ul. Batorego, pierwszy już powstaje, tez z dotacją. A najważniejsze, chcemy znacząco poprawić układ komunikacyjny w gminie. Na przykład połączyć ul. Krakowską z Tkacką od zjazdu do Kauflandu przez te- reny przemysłowe. Jest też projekt połączenia ul. Fabrycznej ze Żwirki i Wigury. Na koniec trzeba jeszcze dodać, że rozbudowywana będzie andrychowska komunikacja: nowe przystanki, następne nowe autobusy, połączenia międzygminne.

 

Jest co robić przez kolejne pięć lat.

 

Po kilku latach starań – wykupie gruntów, projektowaniu, zdobywaniu zezwoleń i wreszcie 11-milionowej dotacji – powstaje strefa aktywności gospodarczej w Andrychowie. Jest już grupa pierwszych przedsiębiorców, którzy chcą wykupić tutaj ziemię pod nowe siedziby firm.
Andrychowska strefa to ponad 13 hektarów przy Białej Drodze pomiędzy ulicami Przemysłową a Strefową. Gmina od kilku lat przygotowuje ten obszar dla przed- siębiorców i wydaje na ten cel 12. 738 tys. zł. Równocześnie uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 11 mln zł. Za te pieniądze robiona jest przebudowa terenu, wykonane zostanie uzbrojenie w instalacje energetyczne, wodnokanalizacyjne i gazowe, będą dwie drogi wewnętrzne w strefie i ich połączenie z otaczającym układem komunikacyjnym. W planach – to zadanie starostwa – jest też przebudowa ul. Biała Droga wraz z budową ronda przy połączeniu z ul. Krakowską (DK 52). Strefa to część Krakowskiego Parku Technologicznego.

Będzie tam miejsce dla kilku firm, w których ma powstać kilkaset miejsc pracy.

Przebudowa terenu i uzbrojenie wraz z budową dróg potrwa do końca roku, a pierwsi inwestorzy wkroczą do tego obszaru już na wiosnę 2019 roku.

Przez całą kadencję 2014-2018 trwała modernizacja placówek oświatowych. Szkoły – po reformie rządowej – trzeba było przystosować do nowych warunków i wyposażyć adekwatnie do wieku uczniów.

Powstały nowe place zabaw i boiska, a do tego - dwa nowe przedszkola.

Tylko w tym roku Gmina Andrychów zainwestowała w rozbudowę placówek oświatowych blisko 5 mln zł.

Przy andrychowskiej „Czwórce” za 1,4 mln zł wybudowano nowe boiska sportowe, a przy zmodernizowanej szkole w Brzezince - nowe place zabaw. W Inwałdzie dobiega końca duża przebudowa szkoły, aby mogło tam wygodnie działać przedszkole – kosztowało to 1,7 mln zł. Przy Szkole Podstawowej w Roczynach jest wreszcie nowe przedszkole, na które mieszkańcy dłu- go czekali. Kosztowało 2,2 mln zł. W kilku szkołach, jak np. w Rzykach jest nowe oświetlenie ledowe, które pozwoli zaoszczędzić 70 proc energii i zmniejszy ra- chunki za prąd. W Bolęcinie za blisko milion złotych przebudowywana jest szkoła, gdzie powstanie nawet obserwatorium astronomiczne.

Od kwietnia przy ul. Włókniarzy trwa budowa krytej pływalni. Andrychowianie długo czekali na ten obiekt - będzie służyć przede wszystkim szkołom, ale też rekreacji wszystkich mieszkańców. Nowy obiekt, wyposażony w wiele atrakcji ożywi osiedle.
Koszt budowy nowej pływalni to 25 milionów złotych, a wykonawcą jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Główna niecka będzie miała 25 metrów, z sześcioma torami na całą długość oraz dwa krótsze, 15-metrowe tory wraz z brodzikiem, zjeżdżalnią, jacuzzi i sauną. Na piętrze ma powstać też siłownia i sale fitness. Kryta pływalnia będzie gotowa w przyszłym roku.

Andrychów otrzymał w tym roku ponad 16 milionów 700 tysięcy złotych unijnego dofinansowania do swego autorskiego projektu komunikacyjnego.

Nowe autobusy kursują już od 1 stycznia tego roku, a emeryci i młodzież szkolna jeżdżą nimi za darmo - to 70 proc. pasażerów. Wiele osób z własnych aut przesidło się do gminnej komunikacji, co służy środowisku. Niebawem powstaną nowe, monitorowane przystanki, które będą mówić podróżnym, kiedy nadjedzie ich autobus.
Wybudowano też zajezdnię, i ścieżki rowerowe na osiedlu, bo to też częśc tego projektu. W przyszłym roku powstaną bezpieczne przejścia z ledowym oświe- tleniem i międzygminne połaczenia z Kętami, Wadowicami i Porąbką.
Całość projektu komunikacji publicznej w Andrychowie ma się zamknąć w kwocie około 22 milionów złotych, a jego pełna realizacja potrwa do 2020 roku.

- Teraz już wiemy, że inwestycja będzie sfinansowana w 85 procentach z dotacji unijnej, a Gmina dołoży tylko 15 proc. – mówi burmistrz Tomasz Żak.

W całej kadencji 2014-2018 Gmina Andrychów wydała na remonty, budowy i przebudowy dróg blisko 20 mln zł.

Za te pieniądze udało się zmoderniozwać i wybudować od nowa 26 km dróg, nie tylko gminnych, bo przez całe cztery lata andrychowianie ponosili też koszty remontów dróg powiatowych. W tak krótkim tekście, jak ten niesposób wymienić wszystkich drogowych inwestycji, ale oto kilka znaczących przykładów, z miasta i z sołectw.


Ulica Włókniarzy w Andrychowie to najlepszy przykład, jak może odmienić miasto dobrze wyremontowana ulica.

Inwestycja kosztowała blisko 4 mln złotych, ale za tę kwotę wymieniono instalacje pod ulicą, wybudowano nowe parkingi, chodniki i ścieżkę rowerową. Wcześniej renowację przeszły wewnętrzne uliczki na sąsiedniej ul. Metalowców, a w kolejce czeka już ul. Lenartowicza, po drugiej stronie osiedla. Połączy je równiez ścieżka rowerowa.


Nowe parkingi powstają w całej gminie - tak w mieście, jak i w sołectwach. Potrzebne są na osiedlach mieszkaniowych, przy szkołach, instytucjach i kościołach, jak ten w Bolęcinie. Podobne powstały w Roczynach i Inwałdzie. W następnej kadencji budowane będą kolejne. Równie ważne i potrzebne są kolejne chodniki i przejścia dla pieszych, jak na przykład w Brzezince, przy Słonecznej.

Przykładem drogowych inwestycji z obszaru sołectw niech będzie ul. Zarzeczna w Roczynach. Dwa kilometry wreszcie dobrej drogi po generalnym remoncie w 2016 r. to znacząca zmiana na lepsze. Inwestycja kosztowała 948 tys. zł.
Takich remontowanych dróg i ulic w sołectwach jest więcej: Sadowa i Mostowa w Sułkowicach, Ogrodnicza w Roczynach, Słoneczna w Brzezince, Korcza w Inwałdzie...
W tym samym czasie mieszkańcy Sułkowic Bolęciny doczekali się budowy nowego parkingu przy kościele.

Do najważniejszych wiejskich inwestycji tej kadencji na pewno należy nowa, rozbudowana remiza w Targanicach. Kosztowała gminę półtora miliona złotych. To najnowocześniejsza, największa i najlepiej wyposażona remiza OSP w gminie. Do tego połączona jest z Wiejskim Domem Kultury, tworząc znakomity kompleks. Podobnie odmieniła się remiza w Rzykach, a w Inwałdzie właśnie rozpoczęła się rozbudowa strażnicy.

W tej kadencji wiele jednostek wzbogaciło się o nowe wozy bojowe. Andrychowianie dostali volvo za 680 tys, do czego znacząco dołożyła się gmina. Ale nowe auta - mniejsze i większe - trafiły też do Zagórnika, do Sułkowic Łęgu, do Roczyn i OSP Andrychów. Andrychowscy strażacy skorzystali też z wielu dopłat na zakup sprzętu strażackiego, zestawów ratowniczych i mundurów. Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że tym, którzy ratują ludzkie życie trzeba pomagać.

Dlatego tak ważna jest Beskidzka Droga Integracyjna, i jej jak najszybsze budowanie, o co władze Andrychowa zabiegają również w ministerstwie, proponując etapowanie inwestycji.

Konieczna jest rewitalizacja miasta. Przygotowaliśmy już projekty odnowy Pałacu Bobrowskich i Pańskiej Góry.

 


KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Tworzymy dobrą drużynę kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Andrychowie - są wśród nas doświadczeni działacze społeczni, wieloletni radni i sołtysi, ludzie różnych zawodów i z różnych środowisk, którzy dobrze rozumieją potrzeby Naszej Gminy. Mamy wśród nas osoby w różnym wieku, również grupę ludzi młodych, dynamicznych i pełnych pomysłów. Poniżej prezentujemy cała naszą andrychowską drużynę - zapamiętajcie te nazwiska i zagłosujcie na nas! Z góry dziękujemy!

 

Granice okręgu wyborczego nr 1

Samorząd Osiedlowy Nr 1 miasto Andrychów – ulice:
1-go Maja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Beskidzka, Ignacego Daszyńskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Floriańska, Garncarska, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krakowska (numery nieparzyste: 1÷81), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Olszyny, Ferdynanda Pachla, Parkowa, Piękna, Pl. Adama Mickiewicza, Podgórska, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Romualda Traugutta, Al. Adama Wietrznego, Wyzwolenia;
Samorząd Osiedlowy Nr 2 miasto Andrychów – ulice:
Stefana Batorego, Biała Droga, Henryka Biłki, Władysława Broniewskiego, Cicha, Marii Curie-Skłodowskiej, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Grunwaldzka, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Krakowska (numery nieparzyste: od numeru 83; numery parzyste: od numeru 136), Lipowa, Wandy Malickiej, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Polna, Powstańców Warszawy, Bolesława Prusa, Przemysłowa (numery nieparzyste: od numeru 5; numery parzyste: od numeru 8), Sarnia, Gen. Władysława Sikorskiego, Solidarności, Strefowa, Szarych Szeregów, Tęczowa, Tkacka, Tkacka Boczna, Topolowa, Wincentego Witosa, Tadeusza Wolfa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Emila Zegadłowicza, Żwirki i Wigury;

część Samorządu Osiedlowego Nr 3 miasto Andrychów - ulice:
27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska (numery parzyste: 56÷134), Niecała, Przemysłowa (numery nieparzyste: 1÷3, numery parzyste: 2÷6), Starowiejska, Szewska;

 

Tadeusz Sarlej

Mam 63 lata. Jestem szczęśliwym Ojcem 3 córek. W latach 1997-2005 pełniłem funkcje Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Andrychowie. Od roku 2014 pełnię funkcję Prezesa Wspólnoty Mieszkaniowej „Krakowska 87” w Andrychowie. Jestem bezpartyjnym kandydatem i radnym Rady Miejskiej obecnej kadencji, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Regulaminowej. Moje motto życiowe brzmi: „Człowiek jest tyle wart ile może dać innym”.

Ewa Wątroba

Jestem rodowitą andrychowianką, spełnioną mamą dwójki wspaniałych dzieci.

Od ponad 25 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Cały czas staram się stawiać sobie nowe cele i wyzwania, a także spełniać na wielu płaszczyznach- nie tylko zawodowych.

Jestem lokalną patriotką dlatego chciałabym mieć wpływ na rozwój i wygląd naszego miasta i jego pięknych okolic, stąd moja decyzja o kandydowaniu już po raz drugi w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej.
Zdobyte doświadczenie w poprzedniej kadencji pozwoli mi na realizację nowych przedsięwzięć i celów.

Dawid Babik

Lat 35. Urodzony w Sułkowicach-Łęgu. Obecnie Mieszkaniec Andrychowa, żonaty, dwoje dzieci. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku Politologia Samorządowa. Od 2012 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Na co dzień prezes Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów od 2013 roku. Działając jako radny chciałby zaangażować się w sprawy kulturalne oraz oświatowe w gminie.

Wojciech Bloch

Andrychowianin. 35 lat, żonaty, dwóch synów. Ukończył studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Odkąd pamięta, Gmina Andrychów była dla niego wielką pasją. Priorytetem jest praca nad poprawą jakości powietrza, która obok najważniejszych kwestii zdrowotnych, stanowi główną blokadę dla miejscowości chcących rozwijać się turystycznie. Będzie dążył do budowy sieci ścieżek pieszo - rowerowych, prowadzących przez najbardziej urokliwe zakątki. Uważa, że kierunek rozwoju Gminy, obrany 8 lat temu przez burmistrza Tomasza Żaka oraz jego współpracowników, jest właściwy. Wiele zostało zrobione, wiele jeszcze do zrobienia.
Kandyduje, ponieważ wie, że się uda!

Elżbieta Mastek

Rodowita Andrychowianka. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne. Nauczycielka języka angielskiego, kompetentna, solidna i uczciwa.

Lucyna Byrska - Żugaj

Jestem nauczycielem dyplomowanym, od 35 lat związanym z andrychowską oświatą. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - kierunek nauczycielski oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - kierunek Biologia. Pasjonuje mnie sport. Jestem byłą zawodniczką Klubu Sportowego „Beskid” i to właśnie tam rozpoczęła się moja przygoda ze sportem, a później ze szkołą. Niezmiennie, od lat jako nauczyciel wychowania fizycznego staram się przekazywać uczniom swoją wiedzę i doświadczenie. Jestem członkiem zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Andrychowie, gdzie aktywnie działam.

Adam Karamański

Mam 29 lat. Jestem żonaty. W Andrychowie nie tylko mieszkam od urodzenia, ale również wiążę z naszym miastem swoją przyszłość. Z wykształcenia jestem logistykiem. Na co dzień pracuję w Alupol Packaging S.A. wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Kęty S.A. Kontakt z ludźmi stanowi dla mnie siłę napędową. Nie należałem nigdy do żadnej partii politycznej, ale uczestniczę i angażuję się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne.
Wierzę, że „młoda krew", duży zapał do pracy oraz chęć niesienia pomocy drugiej osobie przyniesie wymierne korzyści dla nas wszystkich.
Uważam, że andrychowski samorząd powinien być przyjazny zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Połączenie tych elementów będzie decydować o dalszym zrównoważonym rozwoju naszej gminy.

 

 

 

Granice okręgu wyborczego nr 2

część Samorządu Osiedlowego Nr 3 miasto Andrychów - ulice:

Graniczna, Krakowska (numery parzyste: 2÷54), Stanisława Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy;

 

Roman Babski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog, nauczyciel języka polskiego. Radny czterech kadencji. Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie w latach 2010-2014 i 2014-2018.

Maria Radoń

Jestem mieszkanką osiedla Lenartowicza w Andrychowie. Posiadam wykształcenie średnie (technikum odzieżowe). Po ukończeniu szkoły pracowałam w AZPB w dziale szwalni oraz WSW. Obecnie przebywam na emeryturze i pracuję społecznie w Polskim Związku Działkowców „Pańska Góra” jako członek i wiceprezes do spraw gospodarczych. Bliskie są mi problemy mieszkańców osiedla. Jestem radną aktualnej kadencji. Ubiegając się o kolejny mandat tej funkcji chcę nadal działać na rzecz obrony spraw działkowych, a także emerytów i rencistów.

Izabella Ziółkowska

Lat 38, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog szkolna w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, wychowawczyni wielu pokoleń zuchów i harcerzy.

Lesław Najbor

Mieszkaniec Andrychowa. Bezpartyjny. Długoletni pracownik WSW „ ANDORIA” na stanowisku ekonomista. Działacz PTTK, pilot wycieczek krajowych. Oznaczony srebrną odznaką Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Od  2001 r. prezes Stowarzyszenia Grupa Twórców „MY” w Andrychowie, która w 2006 r. otrzymała od Rady Miejskiej Medal „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Andrychów”. W 2013 roku odznaczony przez Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2006 roku został wpisany do encyklopedii Hubnera „Who is Who” w Polsce/leksykon zawiera zbiór biografii ze wszystkich dziedzin życia publicznego, gospodarki, polityki, nauki, kultury i sztuki. Pragnę wspierać rozpoczęte już i planowane inwestycje w naszej Gminie oraz wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców, bo to oni najlepiej wiedzą, co jest najpilniejsze do realizacji.

Elżbieta Klapka

Urodziłam się i mieszkam w Andrychowie. Ukończyłam ZSZ im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie. Mam dwójkę dzieci. Prowadzę własną działalność gospodarczą.

Anna Lulek

AKTYWNIE I SKUTECZNIE! 
Jestem mężatką, nauczycielem matematyki, od 2004 r. pełnię funkcję wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Andrychowie. W życiu cenię uczciwość i niezależność. W Radzie Samorządu pragnę skoncentrować się na tym, co jest mi najbliższe- na polityce oświatowej. Głęboko wierząc, że JAKOŚĆ EDUKACJI TO JAKOŚĆ ŻYCIA, zamierzam zadbać o najwyższy poziom kształcenia w gminie m. in. poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, zrównoważony rozwój szkół średnich i podstawowych w naszym mieście, dbałość o bazę lokalową placówek oświatowych oraz wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych. Proszę o Wasz głos!

Czesław Rajda

Od 46 lat pracuję w WSW „Andoria”. Byłem radnym wojewódzkim i trzykrotnie powiatowym. Przez lata pomagałem dzieciom z domu Dziecka w Jaszczurowej. Wspieram również działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Miłośników Andrychowa oraz OSP. Jestem Członkiem TKKF i PCK (zasłużony krwiodawca). Aktywnie pracuję na rzecz WOŚP oraz renowacji zabytkowych nagrobków cmentarnych. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem pięciorga wnucząt.

 

Granice okręgu wyborczego nr 3

Sołectwa: Brzezinka, Roczyny, Sułkowice-Łęg, Targanice

 

Tomasz ŻAK

Burmistrz Gminy Andrychów kadencji 2010-2014, 2014-2018, prawnik, ekonomista, menedżer.

Stanisław Prus

Bezpartyjny. Zamieszkały w Brzezince, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, pracuje w M.S.H „WIZAN” w Andrychowie. Radny w kadencji 2014-2018.

Od 2011 r. sołtys i przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Brzezinka, Prezes Kółka Rolniczego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy we wszelakich pracach na rzecz swojego środowiska. Wieloletni sędzia piłki siatkowej. Hobby- sport.

Władysław Żydek

Lat 74, żona Stanisława, dwoje dzieci i troje wnuków. Wykształcenie średnie techniczne. Działam społecznie w LKS Burza Roczyny oraz w stowarzyszeniu Wadoviana, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa. Obecnie, od kilku lat, pełnię funkcję sołtysa wioski oraz radnego jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Andrychowie. Moje zainteresowania to filozofia, historia, a także religioznawstwo. Pragnienia osobiste:  szczęście wnuków, a  jako sołtysa i radnego integracja społeczna, wzajemne poszanowanie oraz  wzrost dobrobytu mieszkańców gminy w tym mieszkańców wioski Roczyny.  

Adam Kowalczyk

Mieszkam w Targanicach od urodzenia, z tą miejscowością związałem swoje losy prywatne i zawodowe. Pełnię także służbę kościelnego w naszej parafii. Znam problemy i potrzeby mieszkańców, które staram się na bieżąco rozwiązywać. Mandat sołtysa sprawuję od 11 lat, w miarę możliwości z funduszu sołeckiego wspierałem finansowo naszą straż ochotniczą, klub sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich w Targanicach, a także uczniów i przedszkolaków. Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszej gminy. Turniej ten cieszy się wielką popularnością, corocznie uczestniczy w nim około 60-70 uczestników, którzy walczą o wspaniałe i cenne nagrody fundowane przez przedsiębiorców z naszej gminy. W obecnej kadencji w Radzie Miejskiej pełnię funkcję jej wiceprzewodniczącego. W następnych latach pragnę w dalszym ciągu dokładać wszelkich starań i podejmować niezbędne działania w celu rozwoju naszej miejscowości i gminy Andrychów.

Wojciech Bury

 Lat 44. Mieszkaniec Roczyn, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie. Czynnie angażuje się w sprawy wsi  i szkoły podstawowej. Członek Rady Sołeckiej. Kandyduje po raz pierwszy. 

Monika Prus

Urodzona w Wadowicach w 1988r. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym. Po zakończeniu szkoły pracowała na stażu w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, a następnie w biurze rachunkowym. Obecnie żona i mama dwójki dzieci. Od 3 lat pracuje w Andrychowskim Stowarzyszeniu Trzeźwości Klub Integracji Społecznej Watra.

Klaudia Murgas

Absolwentka Uniwersytetu w Poznaniu. Studia Podyplomowe w Krakowie na kierunku Rolniczo-Ogrodniczym.
Zainteresowania to: książki, film i podróże.
W radzie jako przedstawiciel młodego pokolenia będę wspierać młode osoby, które zakładają nowe firmy.

Beata Kalamus – Gądek

Pedagog, doradca zawodowy, a przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Roczynach. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Jako wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Radość” realizuje się jako animatorka lokalnej społeczności. Inicjator i organizator cyklicznych warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.
Entuzjastka oraz promotorka zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci. Współorganizatorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci z Gminy Andrychów, m.in. budowy placu zabaw w Sułkowicach - Łęgu na terenie byłego przedszkola, wyjazdów na basen oraz zajęć sportowych na sali gimnastycznej.
Prywatnie mężatka oraz mama dwójki wspaniałych dzieci. Mieszkanka Sułkowic.

 

Granice okręgu wyborczego nr 4

Sołectwa: Inwałd, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Zagórnik

 

Paweł Łysoń

Mam 40 lat, żonę i jedno dziecko. Pracuję jako przedstawiciel handlowy. Od wielu lat jestem aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku. W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze i grać w piłkę nożną. Od roku jestem Radnym naszej Gminy, a także członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej. W wyborach startuje jako osoba bezpartyjna.

Marek Nowak

Lat 51, wykształcenie wyższe, mieszkaniec Inwałdu. Zawodowo związany z ochroną przeciwpożarową.
Od wielu lat aktywnie zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
Jako radny chciałby działać w zakresie poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie.

Zofia Moskwik

Bezpartyjna. Lat 59, mieszka w Rzykach. Przez 23 lata pełni funkcję Sołtysa wsi Rzyki i aktywnie zajmuje się pracami na rzecz rozwoju i poprawy życia swoich mieszkańców. Dzięki państwa poparciu pełniła mandat Radnej Rady Powiatu Wadowickiego, przez 5 kadencji. Prezes KGW w Rzykach, członek zarządu Spółki Wodnej w Rzykach. Oznaczona medalem „Zasłużony dla rolnictwa”. Aktywnie uczestniczy w życiu swojego środowiska, a zdobyte doświadczenie pragnie wykorzystać do dalszego rozwoju Gminy oraz swojej miejscowości.

Mieczysław Rakowski

 • mieszkaniec Rzyk
 • absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • w latach 2010-2014 oraz 2014-2018 Radny Rady Miejskiej w Andrychowie, pracował w Komisji Gospodarczej
 • członek Rady Sołeckiej oraz Zarządu Spółki Wodnej w Rzykach
 • wieloletni działacz KS LKS „Leskowiec” Rzyki
 • prowadzi własną działalność gospodarczą

Janina Sordyl

Mężatka. Urodzona i mieszkająca w Inwałdzie. Pracuje jako pielęgniarka, spotyka się na co dzień z mieszkańcami w domach i w szkole. Zna ich problemy i potrzeby. Zaangażowana w działalność społeczną w Radzie Sołeckiej na rzecz rozwoju i poprawy warunków wsi.

Wiesław Rusinek

Żonaty, ojciec dwójki dzieci. Bezpartyjny, pracownik ZGKiM Andrychów. Mieszkaniec Rzyk. Wieloletni zawodnik piłki nożnej KS Beskid Andrychów. Obecnie trener drużyn młodzieżowych. Osiągnięcia: doprowadził juniorów młodszych LKS Huraganu Inwałd do finałów Małopolskich Mistrzostw w piłce nożnej halowej oraz dwukrotnie vice-mistrzostwo w I lidze Małopolskiej juniorów młodszych w latach 2016-2017 i 2017-2018. Kandyduje na radnego z myślą poprawy warunków treningowych i socjalnych w klubach reprezentujących naszą gminę w różnych dyscyplinach sportowych. Będę wspierał wszystkie inwestycje związane z poprawą życia mieszkańców naszej Gminy.

Zofia Oboza

Żona, matka trójki dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe rolnicze wykorzystywane w pracy z rolnikami i dla rolników. Pracuje również na rzecz kobiet jako wiceprezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie oraz seniorów w Miejskiej Radzie Seniorów w Andrychowie.

 

 


Kandydaci na radnych Rady Powiatu Wadowickiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kandydatach do Rady Powiatu Wadowickiego z Okręgu nr 1 Listy nr 17

 

CZESŁAWA WOJEWODZIC

Bezpartyjna. Mam 65 lat. Jestem mieszkanką TARGANIC w Gminie Andrychów. W roku 2000 współtworzyłam i od momentu założenia jestem Prezesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, organizacji pozarządowej, która działając na rzecz gospodyń wiejskich i lokalnej społeczności promuje region gminy, powiatu i całej Małopolski czerpiąc siłę z lokalnych tradycji. Organizacja ta stała się wzorem dla innych, powstających na terenie całego kraju. W dowód uznania działalności społecznej zostałam uhonorowana medalem "Zasłużony dla Gminy Andrychów" oraz Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski, otrzymałam również Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w propagowaniu tradycji ludowych i regionalnych. Poprzez pracę w Stowarzyszeniu pomagamy osobom starszym, prowadzimy działania łączące pokolenia, kursy rękodzieła, konkursy promujące i chroniące tradycję, oraz czynnie uczestniczymy we wszelkich inicjatywach organizowanych na rzecz lokalnej społeczności, powiatu i Małopolski. W latach 2014-2018 działałam aktywnie w Radzie Powiatu Wadowickiego jako wiceprzewodnicząca. Przez ten czas udało nam się zrealizować wiele istotnych dla Powiatu i regionu zadań.

WOJCIECH POLAK

Wiek 44 lata. Urodzony w Andrychowie. Mieszkaniec Sułkowic. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Radny Rady Miejskiej w Andrychowie w latach 2010 do 2014. Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Spraw Organizacyjnych oraz w latach 2014 do 2018 Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Dajmy Dzieciom Radość.

Współorganizator wielu projektów dla dzieci z Gminy Andrychów, wyjazdów na basen i edukacyjnych, zajęć sportowych oraz budowy placu zabaw w Sułkowicach Łęgu na terenie byłego przedszkola.

Przedsiębiorca, prowadzi usługi w zakresie geodezji. Wcześniej pracował jako naczelnik w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie realizował obsługę wniosków w zakresie programów unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Miłośnik jazdy konnej, koni i psów.

MAREK DROŻDŻ

 

MAREK WRONA

PRACA NIE POLITYKA
Lat 58, wykształcenie wyższe. Mieszkam w Inwałdzie. Obecnie na emeryturze. Żonaty. Żona pracuje jako nauczyciel. Dorosła, samodzielna córka. Radny Rady Miejskiej w Andrychowie w latach 1990-1994. W latach 1986-1995 pracowałem jako nauczyciel, między innymi, w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Od 1995 roku pracowałem w Zakładzie Karnym w Wadowicach zajmując różne stanowiska. W latach 2011-2017 pełniłem funkcję dyrektora tej jednostki. W tym czasie prowadziłem intensywną współpracę z wieloma instytucjami pożytku publicznego, a zwłaszcza jednostkami samorządowymi na terenie powiatu wadowickiego, poprzez zatrudnianie osadzonych w ramach prac społecznych. Średnia roczna wartość prac społecznych wynosiła ok. 500 tysięcy złotych. Znam i rozumiem aktualne potrzeby społeczności lokalnej.

JACEK STUGLIK

Lat 38, mieszkaniec Andrychowa.
Nauczyciel oraz szkoleniowiec z dziedziny budownictwa w CKZiu w Andrychowie oraz ZDZ Andrychów. Działacz na rzecz społeczeństwa (akcji charytatywnych i społecznych), nie przynależny do żadnych partii politycznych. Pasjonat cukiernictwa i kuchni.
Wspiera osoby starsze, niepełnosprawne oraz młodzież.

STANISŁAW HUTNICZAK

Mam 65 lat. Obecnie jestem na emeryturze. Mam żonę, dwoje dzieci i wnuczkę. Od 49 lat jestem członkiem Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol”. Nie należę do żadnej partii. Chcę angażować się w rozwój naszej Gminy Andrychów.

ALEKSANDRA BURY

Lat 52, mieszkanka Roczyn. Mężatka, dwoje dorosłych dzieci. Od lat zaangażowana w sprawy społeczne i organizacyjne. Bezpartyjna. Przez wiele lat Sekretarz Rady Rodziców w ZSS Roczyny. Obecnie pełni drugą kadencję jako Sekretarz Rady Sołeckiej Sołectwa Roczyny. Jest członkiem drugiej kadencji Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Wadowicach. Prowadzi niewielkie gospodarstwo ogrodnicze. Zainteresowania: siatkówka, dobra książka. W przyszłości chciałaby zadbać o zwiększenie roli inicjatyw społecznych.

JOLANTA KOSEK

Urodzona w Andrychowie w 1957 r. Lata młodzieńcze to przede wszystkim sport. Przez wiele lat jako Gieruszczak była zawodniczką KS Beskid grając w piłkę siatkową. Po zakończeniu szkoły i kariery sportowej przez wiele lat pracownica AZPB w Andrychowie. Od 23 lat pracuje w Andrychowskim Stowarzyszeniu Trzeźwości Klub Integracji społecznej Watra prowadząc zajęcia w grupach terapeutycznych. Od roku pełni funkcję Prezesa.

 


Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kandydacie do Sejmiku Województwa Małopolskiego z Okręgu nr 4 Lista nr 12 Miejsce 2

ANTONI HUTNICZAK

Antoni Hutniczak – lat 56, zam. w Targanicach k/Andrychowa, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Studiów podyplomowych w SGSP Warszawa, były wieloletni dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie, od ponad 35 lat członek Ochotniczych Straży Pożarnych. Od wielu lat zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa Gminy Andrychów i powiatu wadowickiego. Bezpartyjny i niezależny, rzeczowy, konsekwentny i skuteczny w działaniach.
Prywatnie – żonaty, ojciec dwóch córek i dziadek 2-letniej wnuczki.

Szanowni Państwo, Szanowni Wyborcy!
Nie składam obietnic bez pokrycia, jestem realistą i po prostu działam! Moim programem jest praca dla dobra społeczeństwa, czyniłem to przez 35 lat jako zawodowy strażak i chcę czynić nadal jako radny sejmiku wojewódzkiego.

 

TAK WIELE UDAŁO NAM SIĘ WSPÓLNIE ZROBIĆ!

Zobaczcie jak dużo dzieje się w Naszej Gminie! A to dopiero początek!

Remont i modernizacja Domu Kultury w Zagórniku

Zakończyła się modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zagórniku. Projekt był realizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działanie to miało na celu podniesienie jakości kulturowego i artystycznego życia lokalnej społeczności oraz integrację mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnego ośrodka kultury. Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, dla których wybudowano specjalny podjazd. Wyremontowano salę widowiskowo-taneczną i zaplecze sceniczne - sala posiada nowoczesną podłogę taneczną, okładziny i lustra na ścianach! Dzięki nowoczesnemu nagłośnieniu i oświetleniu pomieszczeń przygotowano obiekt do organizowania koncertów, prób grup tanecznych i teatralnych oraz spektakli teatralnych. Sala wyposażona jest w nowoczesny rzutnik i ekran! Scenę powiększono o zaplecze. Na sali zamontowano mobilną ścianę akustyczną, wydzielając dzięki temu dodatkowe pomieszczenie. Na byłej antresoli urządzono galerię wystawienniczą. Piętro to piękne i jasne sale dydaktyczne. Jedną z nich wyposażono w mobilną ściankę umożliwiającą podział pomieszczenia na dwa. Pomieszczenie sali szkoleniowej zmodernizowano na potrzeby nauki dla grup zorganizowanych, szkoleń lub konferencji. Nie zapomniano o zapleczu sanitarnym i pomieszczeniach socjalnych. Długo można by wymieniać wszelkie nowości i udogodnienia, które będą służyć dzieciom i młodzieży, sprawiając, że słowa Wiejski Dom Kultury nabiorą zupełnie nowego znaczenia! Przepiękny obiekt! Wkrótce wielkie otwarcie!

Zobaczcie jak pięknie to wygląda! Jesteśmy dumni, że tego rodzaju - nowoczesny obiekt kulturalny może służyć mieszkańcom Zagórnika i Gminy Andrychów!

 • WDK Zagórnik wyremontowany!
 
 
 • _DSC1295
 • _DSC1299
 • _DSC1306
 • _DSC1442
 • _DSC1443
 • _DSC1447
 • _DSC1450
 • _DSC1451
 • _DSC1455
 • _DSC1459
 • _DSC1461
 • _DSC1464
 • _DSC1466
 • _DSC1473
 • _DSC1479
 • _DSC1480
 • _DSC1482
 • _DSC1483
 • _DSC1485
 • _DSC1490
 • _DSC1494
 • _DSC1499
 • _DSC1505
_DSC1295

Podziękowania burmistrza Andrychowa

Podziękowania burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka dla wszystkich mieszkańców gminy Andrychów za zaangażowanie w dniu wyborów i spełnienie obywatelskiego obowiązku.

Tomasz Żak o inwestycjach i podatkach

Od ośmiu lat razem zmieniamy naszą gminę, tak by żyło nam się po prostu lepiej i mam nadzieję, że Państwo to zauważacie. Stworzyliśmy program rozwoju gminy Andrychów, wszystkie inwestycje, które przeprowadziliśmy były potrzebne inne są w realizacji. Od ośmiu lat nie podnosimy podatków i obiecuję, że gdy zostanę wybrany na kolejną kadencję podatków na rzecz gminy Andrychów nie podniosę - mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej

Bez wielomilionowych dotacji unijnych bardzo dobrze przez nas wykorzystanych nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy - mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Posłuchaciej co Tomasz Żak obiecuje sportowcom i kibicom w przypadku wygranej w II turze wyborów.

Parking przy Kościele w Sułkowicach - Bolęcinie

Dodatkowe miejsca postojowe miały być udogodnieniem dla wszystkich Wiernych, którzy celebrują niedzielne msze święte oraz inne uroczystości kościelne. Serdecznie dziękuję za liczne podziękowania od mieszkańców Sułkowic Bolęciny jakie otrzymuję w związku z wybudowaniem parkingu przy Kościele w Sułkowicach - Bolęcinie.

Kryty basen w Andrychowie

Już za kilka miesięcy zostanie oddany do użytku dla wszystkich mieszkańców Andrychowa i okolicznych miejscowości piękny nowoczesny kryty basen w Andrychowie.

Nowe wiaty przystankowe w Gminie Andrychów

Będzie 56 nowych, nowoczesnych wiat przystankowych. Będą monitorowane oraz wyposażone między innymi w elektroniczny system informujący pasażerów o czasie przyjazdu poszczególnych autobusów - mówi Tomasz Żak.

Otwarcie przedszkola w Roczynach

To był wielki dzień w życiu mieszkańców Roczyn. W sobotę uroczyście otwarto tam przedszkole. Otwarcie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony loklanej społeczności a dzieci zaprezentowały wspaniały spektakl. Mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Obiekt sportowy przy SP nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie może pochwalić się nowoczesnym obiektem sportowym wybudowanym w tym roku. Został on zaplanowany tak, aby mogli z niego korzystać miłośnicy koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej.

 

Obserwatorium astronomiczne

Sułkowice –Bolęcina - to tu jest placówka oświatowa w której powstanie obserwatorium astronomiczne.

Ulica Włókniarzy w Andrychowie

Ul. Włókniarzy w Andrychowie– przebudowana jest przez Gminę Andrychów, mimo, iż jest to droga powiatowa. Tomasz Żak – burmistrz Andrychowa i tym razem wziął sprawy w swoje ręce.

Brzezinka ulica Słoneczna

Brzezinka ulica Słoneczna – to tu ma powstać kolejne przedszkole. Realizacja tej inwestycji była zagrożona, ale jak mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak „musiał podjąć szybko pewną decyzję”

Budowa mieszkań socjalnych

W Andrychowie przy ulicy Batorego powstają nowe mieszkania socjalne.

Strefa ekonomiczna

Strefa ekonomiczna przy ulicy Biała Droga – to kolejna inwestycja, która ma spowodować, by inwestorzy lokowali swoje firmy w Andrychowie mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

Łukasz Szeliga popiera Tomasza Żaka

„Będę głosował na Tomka Żaka bo efekty jego dotychczasowej pracy na rzecz Andrychowa i okolicy są bardzo widoczne. On bardzo wspiera osoby niepełnosprawne" – mówi Łukasz Szeliga z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Jerzy Chylewski o Tomaszu Żaku

Jerzy Chylewski Prezes Zarządu Małopolskiej spółdzielni Handlowej "Wizan" docenia dotychczasową pracę Burmistrza Tomasza Żaka na rzecz społeczności Andrychowa i okolic. Deklaruje on dalsze poparcie dla Tomasza Żaka w nadchodzących wyborach samorządowych.

Przedszkole w Roczynach

Nowy obiekt oświatowy w Roczynach, czyli przedszkole oddane dla najmłodszych. To nie jedyna taka inwestycja w naszej gminie.

www.tomaszzak.eu

Zajrzyj, przeczytaj a dowiesz się więcej. Tomasz Żak zaprasza na swoją nową stronę internetową www.tomaszzak.eu. Kandydat na burmistrza Andrychowa mówi między innymi o inwestycjach zrealizowanych i tych które czekają na finalizację.

Otwarcie przedszkola w Roczynach

To był wielki dzień w życiu mieszkańców Roczyn. W sobotę uroczyście otwarto tam przedszkole. Otwarcie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony loklanej społeczności a dzieci zaprezentowały wspaniały spektakl.

Column 32

Lorem ipsum dolor sit amet, ne sea vocent scripta abhorreant, facilisi explicari mel ne, ut quo vide ridens. Mei ex quodsi inciderint, quo ad quas deleniti definitionem, vis no wisi graecis offendit. Ius ut everti detraxit expetenda, meis civibus consectetuer ea usu. Ad qui option facilisis consequuntur, pro omnis aliquip vulputate te. Solum affert expetenda eos te, et vim sale iudico impetus, in appetere postulant ius. Alia nihil utroque ex sit.

Strefa ekonomiczna

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców
Nasza Gmina Andrychów

kwwnaszagminaandrychow2018@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU